Hvorfor veganer?

Årsakene flere og flere mennesker velger å leve vegansk er bredt og variert. Noen ønsker å være snille mot dyr og nekter å ta del i å skade eller drepe dem. Noen er miljøbevisste. Noen bryr seg om menneskerettigheter, rettferdighet om mat og sult i verden. Og noen er bekymret for sin egen personlige helse.

hvorfor-veganer
Dette er et veldig snilt bilde av hvordan tilstanden er for et dyr før vi skal spise det. Disse griseungene skal snart miste moren sin.

 

Noe av det mest virkningsfulle vi kan gjøre som enkeltpersoner til å bidra til å redde planeten er å leve som veganer. Ja faktisk! Det animalske markedet er en ledende trussel mot livet på jorden inkludert å være en ledende bidragsyter til klimaendringer, arter utryddelse, vannforurensning, vannforbruk, avskoging (inkludert å kutte ned regnskog), og leder i offentlig finansiert dyredrap og forskyvning av ville dyr på grunn av villmarkødeleggelse Forsatt ikke overbevist? Les videre…

Livene til dyr er helt i hendene dine. Når du gjør valget å være veganer, står du opp for de mest ydmyke blant oss. Du står opp for produksjonsdyr og nekter å betale noen for å skade dem på dine vegne. Du står opp for akvatiske dyr revet bort fra sine hjem, kvalt, eller druknet. Du står opp for millioner av ville dyr som er på flukt og brutalt drept for å gjøre plass for produksjonsdyr og fortjeneste; og du bidrar til å gjenoppbygge deres oprinnelige hjem. Dyr er også individer. De snakker ikke vårt språk, men de er i likhet med oss empatiske, kommuniserer med hverandre og bryr seg om hverandre. Antallet liv tatt av dyremarkedet er enormt. Tallene kan være overveldende, og selv ufattelig. Vi prøver ikke å overvelde deg; vi tilbyr statistikk for å gi de som er interessert en ide om hvor stort problemet faktisk er. Husk at de svimlende tallene består av individer, hver med sin egen personlighet, hver med et dypt ønske om å leve, hver enkelt er redd for å dø, Hvert dyr er også i stand til lekenhet og glede – hvis vi bare vil gi dem muligheten til å leve sine liv. Å vite at en milliard mennesker går sultne og millioner sulter i hjel fordi vi mater produksjonsdyr dyr i stedet for å brødfø egen befolkning, at hundrevis av millioner dekar av naturområder blir ødelagt av dyremarkedet, eller at milliarder av dyr blir behandlet som råvarer og slaktet som mat – å vite tallene gjør ikke noen av disse tingene noen mer eller mindre moralsk galt; så det er ikke tallene, men selve eksistensen av disse grusomhetene som trygler hver enkelt av oss å undersøke. Vi, som forbrukere og våre valg – påvirker ikke bare våre egne liv, men livene til utallige andre. Du har makt, til hvert måltid, for å justere dine valg med dine egne verdier av godhet, rettferdighet og medfølelse for andre mennesker, for planeten, og for dyr.

Hvert år i USA alene, er over ni milliarder høner avlet og drept for deres kjøtt. Det individuell årlige forbruket av kyllingkjøtt i USA har hoppet fra en gjennomsnittlig 10 kg per person i 1950 til over 40 kg per person i 2010. Den samme utviklingen har vi i Norge. Mens de fleste mennesker liker å tro at dyrene de spiser likke lider (enda mindre dør), over 99% av kyllinger hevet for deres kjøtt er «fabrikkoppdrett» – fylt i store boder som holder så mange som 30 000 fugler, med hver fugl tildelt ekstremt liten plass.

Et bedre samfunn

Hva om jeg forteller deg at vi får et bedre samfunn. Aktivt ignorerer den smerte og lidelse for dyrene, situasjonen for andre mennesker, og ødeleggelsen av planeten ved å gjøre tankeløse og ufølsomme forbrukervalg som tærer på ikke bare dyr og planeten, men også andre mennesker. Dyr er avlet spesielt for å bli utnyttet og drept. Dyrebønder og slakteriarbeidere er betalt for å utnytte og drepe dem. Bedrifter gjør en stor fortjeneste av utnyttelse og drap.

Forbrukere av animalske produkter betaler for alt dette, men de fleste forbrukere velger å ignorere deres rolle i problemene. Veganeres valg hjelper å ende denne syklusen av vold. For menneskerettigheter og rettferdighet: Når vi gjør valget å være veganer, står vi opp for urfolk, for arbeidernes rettigheter, for bønder som planter mat for folk, og vi står opp mot industriell Klasse og industriell rasisme. Rettferdighet betyr at alle har tilgang til sunn og opprettholdende mat. I en verden av mat for profitt, (ofte ressurskrevende matvarer) reservert for de som har råd til det. Dette gjelder på verdensbasis. Fattige land med millioner av mennesker som går sultne fortsatt eksporterer spiselig korn til rike nasjoner. De rike landene i sin tur mater kornet til produksjonsdyr, avfall av enda mer ressurser, og deretter drepe og spise dyr. Urettferdighet skjer på nasjonalt og lokalt nivå også. For eksempel, er det lett å finne junk food i indre by, men det er vanskelig å finne et økologisk eple. Hvis de sunne valgene for mennesker ikke er tilgjengelig for folk, er dette urettferdighet. Dyremarkedet som avler, holder på, og dreper dyr for mat – bruker en enorm mengde ressurser. Det tapper jorden, kutter ned trær, snur matjord til ørkener, og tapper vannet vårt. Hvordan vil fremtidige generasjoner lide på grunn av våre valg? Når vi bruker mer enn vår andel, tar vi fra andre. Dette strider mot grunnleggende menneskerettigheter.

For menneskelig helse

Nummer én årsak til sykdom og tidlig død i USA, kreft og hjertesykdom, er endelig knyttet til forbrukers animalske produkter.

Vegansk diett har lite mettet fett, er høy i fiber, og fulle med kreftbeskyttende fytokjemikalier for å forebygge kreft. Store studier i England og Tyskland har vist at veganere har om lag 40 prosent mindre sannsynlighet for å utvikle kreft i forhold til kjøtt-spisere. 1/3 av folk i I USA har studier av Syvendedags Adventistsamfunnet vist betydelige reduksjoner i kreftrisiko blant dem som unngått kjøtt. Tilsvarende brystkreft er dramatisk lavere i land som Kina, som følger en mer plantebasert diett. Japanske kvinner som følger vestlig stil, kjøtt-baserte dietter har åtte ganger større sannsynlighet for å utvikle brystkreft enn kvinner som følger en mer tradisjonell plantebasert diet. Kjøtt og meieriprodukter bidrar til mange former for kreft, inkludert kreft i tykktarm, bryst, eggstokker, og prostata.